Hygieniahoitaja

Hygieniahoitaja vastaa Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen eli Nenonpellon yksiköiden hygieniahoitajan tehtävistä sekä Nenonpellon kuntoutusyksiköiden ja oppilaskotien asiakkaiden pandemiaan liittyvistä testauksista, suojavarusteista ja rokotuksista. Hän toimii myös LC-pääkäyttäjänä (riskitiedot, lääkitys ja laboratorio osiot) ja ylläpitää yksiköiden terveydenhuollon laitteisiin liittyvää rekisteriä (Effector).

Suojavarusteet eristystilanteessa.

Nenonpoli, hygieniahoitaja
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 21 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Sairaanhoitaja, hygieniahoitaja, Nenonpoli

Puh. 050 389 9241