Hengellinen työ

Hengellinen toiminta tarjoaa kirkollisia palveluita Vaalijalan asiakkaille, heidän läheisilleen ja työntekijöille elämänkaaren eri vaiheissa. Vaalijalan papit työskentelevät Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sekä koko kuntayhtymän alueella asiantuntijoina erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hengellisissä kysymyksissä. Yhteistyötä tehdään Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen, paikallisten seurakuntien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Vaalijalan papit toimivat osana moniammatillista työryhmää. Työtä ohjaa vakaumuksen ja uskonnonvapauden kunnioittaminen. Ihmisen ainutlaatuisuuden ja tärkeyden ymmärtäminen sekä kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä ovat työn lähtökohtia.

Jokaisella on oikeus kommunikaatioon, kohtaamiseen ja pyhyyden kokemiseen. Vaalijalan pappien tehtävänä on miettiä, miten viestiä hengellisistä asioista selkokielellä ja usein myös ilman sanoja. Työssä sanat ovatkin usein kuvia, esineitä, tuoksuja ja värejä. Kun yhteistä puhuttua kieltä ei ole, tunteet ja aistit yhdistävät. Tavoitteena on elää yhdessä ja yhteydessä toinen toiseemme. Kohtaamisessa on pyhyyttä.

Toimintaa

 • Erityisrippikoulut Vaalijalassa ja ympäri Savoa
 • Henkilökohtaiset keskustelut ja henkinen tuki
 • Kaste, häät ja hautajaiset
 • Kotikäynnit
 • Koulujen uskontotunnit
 • Koulutustilaisuudet
 • Käynnit palvelukodeissa ja työkeskuksissa
 • Leirit ja retkipäivät
 • Muisto- ja suruhetket
 • Musiikkihetket
 • Pienryhmätoiminta
 • Selkomessut ja -hartaudet Vaalijalassa ja seurakunnissa
 • Työnohjauksellinen tuki

Yhteyshenkilöt

Sanna Huovinen

Kehitysvammapappi

Poissa 29.5.2023 asti

Rauni Tarvonen

Kehitysvammapappi

Puh. 050 389 9215

rauni.tarvonen@vaalijala.fi

Risto Tabell

Kehitysvammapappi

Puh. 050 558 0204

risto.j.tabell@evl.fi tai risto.tabell@vaalijala.fi

Vaalijalan pappien YouTube-kanavalta löytyy katsottavaksi selkokielisiä hartauksia ja muuta materiaalia.