Nenonpoli, suun terveydenhoito

Suun terveydenhuollon yksikössä hoidetaan osaamis- ja tukikeskuksessa pitkäaikaiskuntoutuksessa sekä kuntoutusjaksoilla olevia asiakkaita. Hammashoitoa voidaan antaa myös polikliinisesti erityistä tukea tarvitseville asiakkaille, joiden hammashoito ei jostakin syystä onnistu terveyskeskuksessa.

Suun terveydenhuollon yksikössä työskentelee suuhygienisti, hammashoitaja ja osa-aikainen hammaslääkäri. Hammashoidossa hammaslääkäri edustaa hammaslääketieteellistä asiantuntemusta ja suuhygienisti on suun ja hampaiden terveyttä edistävän hoidon asiantuntija. Moniammatillisena yhteistyönä hyödynnetään myös muiden alojen asiantuntemusta. Hammashoitolan henkilöstöllä on erityisosaaminen erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hoitamiseksi. Hoidon apuna voidaan käyttää myös esilääkitystä. Hammashoito erityisosaamisen ja esilääkkeen avulla voi olla vaihtoehto sairaalassa yleisanestesiassa tehtävälle hammashoidolle.

Yhteystiedot

Nenonpoli, suun terveydenhoito
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 21 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Hammashoitola puh. 044 389 9245
Faksi 015 7831 298

Yhteyshenkilöt

Helena Skön
Hammashoitaja
Puh. 050 389 9244
helena.skon@vaalijala.fi

Hertta-Kaisa Vaske
Suuhygienisti
Puh. 050 389 9245
hertta-kaisa.vaske@vaalijala.fi