Nenonpoli, suun terveydenhoito

Suun terveydenhuollon yksikössä hoidetaan kuntoutuskeskuksen omien asiakkaiden lisäksi kuntoutusjaksoille tulevia asiakkaita. Hammashoitoa voidaan antaa myös polikliinisesti erityistä tukea tarvitseville asiakkaille, joiden hoito ei jostakin syystä onnistu terveyskeskuksessa.

Hammashoidossa hammaslääkäri edustaa hammaslääketieteellistä asiantuntemusta. Suuhygienisti on suun ja hampaiden ennaltaehkäisevän hoidon ja terveyttä edistävän hoidon asiantuntija. Apuna käytetään myös muiden alojen asiantuntemusta. Hyvällä moniammatillisella yhteistyöllä asiakasta voidaan hoitaa ammatillisesti ja vastuullisesti.

Kuntoutusjaksolla arvioidaan asiakkaan suun hoidon tarve, minkä perusteella asiakas ohjataan hoitoon oman kunnan terveyskeskukseen tai hoidetaan Vaalijalassa. Kuntoutuskeskuksessa voidaan hammashoidon apuna kokeneen henkilökunnan lisäksi käyttää eriasteisia esilääkityksiä ja muita hoitoa helpottavia apuvälineitä. Hoito esilääkkeen avulla voi olla vaihtoehto sairaalassa yleisanestesiassa tehtävälle hammashoidolle.

Suun terveydenhuollon yksikössä työskentelee suuhygienisti ja osa-aikainen hammaslääkäri.

Yhteystiedot

Nenonpoli, suun terveydenhoito
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 21 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Hammashoitola puh. 015 7831 245
Faksi 015 7831 298

Yhteyshenkilöt

Hanna Soini
suuhygienisti
Puh. 050 389 9245
hanna.soini@vaalijala.fi