Suun terveydenhuolto

Hyvä suun terveys on tärkeä osa asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kuntoutusprosessia. Vaalijalan suun terveydenhuollossa hoidetaan osaamis- ja tukikeskuksen pitkäaikaiskuntoutuksen asiakkaita, kuntoutusjaksoilla olevia asiakkaita ja erillisellä maksusitoumuksella avopuolelta tulevia asiakkaita.

Suun terveydenhuollossa työskentelee suuhygienisti, hammashoitaja ja osa-aikainen hammaslääkäri. Asiakastyötä toteutetaan yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Suun terveydenhuollon palvelut pitävät sisällään kliinisen työskentelyn lisäksi yhteistyötä ulkopuolisten eri asiantuntijatahojen kanssa.

Avekki-toimintatapamallia käytetään myös suun terveydenhuollossa. Käytössämme ovat monipuoliset apuvälineet, joilla mahdollistetaan sekä liikkuminen, siirtyminen että kommunikoiminen. Tarvittaessa hammashoidossa voidaan käyttää esilääkitystä moniammatillisen työryhmän toteuttamana asiakaskohtaisesti arvioiden. Esilääkitys mahdollistaa haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden turvallisen suun terveydenhoidon toteuttamisen. Esilääkityksen avulla voidaan saavuttaa ratkaiseva vaihtoehto yleisanestesiassa toteutettavalle hammashoidolle.

Erityistä tukea tarvitseville asiakkaille, joiden suun terveydenhuoltoon liittyvät käynnit eivät onnistu omassa terveyskeskuksessa, voidaan tarvittaessa antaa normaalit hammashoidon palvelut maksusitoumuksella Vaalijalan suun terveydenhuollossa. Vaalijalan suun terveydenhuollon palveluihin pääsee sujuvasti.

Erityisosaamiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja asiantuntijapalvelua on mahdollista pyytää myös ulkopuolisille tahoille.

Nenonpoli, suun terveydenhuolto
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 21 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Suuhygienisti

puh. 050 389 9245

Hammashoitaja

Puh. 050 389 9244