Nenonpoli, suun terveydenhoito

Suun terveydenhuollon yksikössä hoidetaan osaamis- ja tukikeskuksessa kuntoutusjaksoilla olevia asiakkaita. Kuntoutusjaksolla arvioidaan asiakkaan suunhoidon tarve. Asiakas hoidetaan Vaalijalan hammashoitolassa kuntoutusjakson aikana tai ohjataan hoitoon oman kunnan terveyskeskukseen. Hammashoitoa voidaan antaa myös polikliinisesti erityistä tukea tarvitseville asiakkaille, joiden hammashoito ei jostakin syystä onnistu terveyskeskuksessa.

Suun terveydenhuollon yksikössä työskentelee suuhygienisti, hammashoitaja ja osa-aikainen hammaslääkäri. Hammashoidossa hammaslääkäri edustaa hammaslääketieteellistä asiantuntemusta ja suuhygienisti on suun ja hampaiden ennaltaehkäisevän hoidon ja terveyttä edistävän hoidon asiantuntija. Moniammatillisena yhteistyönä hyödynnetään myös muiden alojen asiantuntemusta. Hammashoitolan henkilöstöllä on erityisosaaminen erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hoitamiseksi. Hoidon apuna voidaan käyttää myös esilääkitystä. Hammashoito erityisosaamisen ja esilääkkeen avulla voi olla vaihtoehto sairaalassa yleisanestesiassa tehtävälle hammashoidolle.

Yhteystiedot

Nenonpoli, suun terveydenhoito
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 21 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Hammashoitola puh. 015 7831 245
Faksi 015 7831 298