Hallinto ja päätöksenteko

Vaalijalan ylin päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Hallitus kokoontuu keskimäärin yhdeksän kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunta kokoontuu keskimäärin seitseimän kertaa vuodessa. Neuvoa-antava vanhempainneuvosto kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa.

Vaalijalassa toimivat myös lakisääteiset yhteistyötoimikunta, työsuojelutoimikunta ja erityishuollon johtoryhmä. Operatiivista toimintaa tukee viikoittain kokoontuva johtoryhmä.

Päätöksenteko ja vastuunjako on esitetty perussopimuksessa ja  hallintosäännössä.