Hallinto ja päätöksenteko

Vaalijalan ylin päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Hallitus kokoontuu keskimäärin yhdeksän kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunta kokoontuu keskimäärin seitsemän kertaa vuodessa. Neuvoa antava vanhempainneuvosto kokoontuu keskimäärin kolme kertaa vuodessa.

Vaalijalassa toimivat myös lakisääteiset yhteistyötoimikunta, työsuojelutoimikunta ja erityishuollon johtoryhmä. Operatiivista toimintaa tukee viikoittain kokoontuva johtoryhmä.

Päätöksenteko ja vastuunjako on esitetty perussopimuksessa ja  hallintosäännössä.