Fysioterapia

Fysioterapeutti arvioi asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä osana kokonaiskuntoutusta toimien moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Fysioterapeutit työskentelevät sekä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa että poliklinikoilla (Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen pkl) ja toteuttavat myös liikkuvia palveluja.

Vaalijalan fysioterapeuttien vahvuutena on erityistä tukea tarvitsevien, kehitysvammaisten, monivammaisten sekä autististen ja psykiatristen asiakkaiden tuntemus, minkä pohjalta voidaan arvioida tarvittavat terapiat sekä muut liikunta- ja toimintakyvyn sekä omatoimisuuden tukemisen muodot, mm. apuvälineet ja harrastukset. Olennainen osa työtä on asiakkaan arviointi ja tukeminen arkiympäristössä sekä omaisten ja lähityöntekijöiden ohjaus ja tarvittaessa kouluttaminen osaamis- ja tukikeskuksessa, palvelukodeissa sekä asiakkaiden kotona ja toimintaympäristöissä.

Tutkimusten ja arviointien perusteella tehdään mm. soveltuvien terapioiden sekä apuvälineiden tarpeen suositukset ja laaditaan tarvittavat lausunnot. Kuntoutustyöryhmän jäsenenä fysioterapeutti osallistuu kuntoutussuunnitelmien laatimiseen ja asiantuntijana tiimeihin. Yhteistyötahoina ovat mm. keskussairaalat, terveyskeskukset, yksityiset terapeutit ja palvelun tuottajat sekä kunnan sosiaalipalvelut.

Fysioterapeuttimme työskentelevät asiakaslähtöisesti. Terapioiden toteutuksessa hyödynnetään kokemukseen perustuvaa osaamista mm. yhteisterapioissa ja -ryhmissä sekä osaamis- ja tukikeskuksen yhteyteen kehitettyjä kokemuksia tarjoavia toimintakohteita

Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet mm. NDT- ja ratsastusterapiaan, autismiin, psykofyysiseen fysioterapiaan sekä neurologiaan, ortopediaan ja geriatriaan. Lisäksi osaamis- ja tukikeskukseen Nenonpeltoon on hankittu monipuolinen apuvälinevalikoima. Nämä mahdollistavat monipuolisten terapiamuotojen käytön ja kehittämisen.

Fysioterapiaan sisältyy mm.

 • liikuntavammaisten kuntoutus
 • päivittäisten toimintojen harjoittelu
 • ratsastusterapia
 • allasterapia
 • psykofyysinen fysioterapia
 • fysikaaliset hoidot
 • motorinen rata
 • kuntosaliharjoittelu
 • liikuntaryhmät
 • erityisliikunta (mm. melonta, golf, luistelu)
 • apuvälineiden arviointi, sovitus ja hankinta
 • ergonomian ohjaus
Palvelukuvaus

FYSIOTERAPIA

Kenelle

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen sekä poliklinikoiden asiakkaat. Palvelukotien ja muiden asumisyksiköiden asiakkaat.

Tavoite 

Liikunta- ja toimintakyvyn arviointi osana moniammatillista kuntoutusta.  Toimintakyvyn tukeminen eri terapiamuodoin ja apuvälinein. Lähityöntekijöiden ja omaisten ohjaus asiakkaan arkiympäristössä.

Hyödyt

Vaalijalan fysioterapeuttien vahvuutena on kehitysvammaisten, mo-nivammaisten, autistien sekä muutoin erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tuntemus, minkä pohjalta voidaan arvioida ja toteuttaa tarvittavat terapiat sekä muut liikunta- ja toimintakyvyn sekä omatoimisuuden tukemisen muodot, mm. apuvälineet ja harrastukset.

Palvelun sisältö

Liikunta- ja toimintakyvyn arviointi osana kokonaiskuntoutusta.

Fysioterapeuttiset tutkimukset.

Terapiatarpeiden (mm. fysio-, allas- ja ratsastusterapia) arviointi asiakaslähtöisesti.

Apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus.

Yhteistyö asiakkaiden kuntoutusyksiköiden, muiden kuntoutukseen osallistuvien ja perheiden kanssa; asiakkaiden tukeminen arkiympäristöissä.

Tarvittavat lausunnot ja suositukset.


Palvelut ryhmille: ohjaus ja koulutus mm. kuntoutusyksiköille, palvelukotien ja muiden asumis-, työ- ja toimintayksiköiden henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Osaamis- ja tukikeskuksessa terapiaan sisältyy lisäksi mm. omatoimisuuden tukeminen, liikuntavammaisten kuntoutus, ratsastusterapia, allasterapia, psykofyysinen fysioterapia, kuntosaliharjoittelu, liikuntaryhmät, erityisliikunta (mm. melonta, golf, ratsastus), apuvälineiden arviointi, sovitus ja hankinta sekä ergonominen ohjaus.

Palveluun hakeutuminen

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Vaalijalan poliklinikoille. Palveluun voi hakeutua myös täyttämällä palvelupyyntölomakkeen Vaalijan internetsivuilla. https://www.vaalijala.fi/palveluihin_hakeutuminen

Lisätietoa palveluista antaa palvelua tuottavat työntekijät.

Kesto

Käyntikerrat ja ajallinen kesto tarpeen mukaan sopien.

Hinta

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun tarvitaan maksusitoumus asiakkaan kotikunnalta. Palvelu hinnoitellaan poliklinikkahinnaston mukaan. https://www.vaalijala.fi/hallinto-_ja_talousdokumentit

Palvelun toteuttaja /yhteystiedot

Sanna-Mari Levänen, fysioterapeutti, puh. 050 3899 207

Elisa Mönkäre, fysioterapeutti, puh. 050 3899 344

Jari Rouhiainen, fysioterapeutti, puh 050 3899 282

Taru Schulz, fysioterapeutti ja ratsastusterapeutti, puh 050 3899 283

Sirpa Öster, fysioterapeutti ja NDT-terapeutti, puh 050 3899 327

päiväys 14.9.2022

Yhteyshenkilöt

Sanna-Mari Levänen

Fysioterapeutti

Puh. 050 389 9207

sanna-mari.levanen@etelasavonha.fi

Elisa Mönkäre

Fysioterapeutti

puh. 050 389 9344

elisa.monkare@etelasavonha.fi

Jari Rouhiainen

Fysioterapeutti

Puh. 050 389 9282

jari.rouhiainen@etelasavonha.fi

Taru Schulz

Fysioterapeutti, ratsastusterapeutti

Puh. 050 389 9283

taru.schulz@etelasavonha.fi

Sirpa Öster

Fysioterapeutti, NDT-terapeutti

Puh. 050 389 9327

sirpa.oster@etelasavonha.fi