Fysioterapia

Fysioterapeutti arvioi asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä osana kokonaiskuntoutusta toimien moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Fysioterapeutit työskentelevät sekä Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa että poliklinikoilla (Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen pkl) ja toteuttavat myös liikkuvia palveluja.

Vaalijalan fysioterapeuttien vahvuutena on erityistä tukea tarvitsevien, kehitysvammaisten, monivammaisten sekä autististen asiakkaiden tuntemus, minkä pohjalta voidaan arvioida tarvittavat terapiat sekä muut liikunta- ja toimintakyvyn sekä omatoimisuuden tukemisen muodot, mm. apuvälineet ja harrastukset. Olennainen osa työtä on asiakkaan arviointi ja tukeminen arkiympäristössä sekä omaisten ja lähityöntekijöiden ohjaus ja tarvittaessa kouluttaminen osaamis- ja tukikeskuksessa, palvelukodeissa sekä asiakkaiden kotona ja toimintaympäristöissä.

Tutkimusten ja arviointien perusteella tehdään mm. soveltuvien terapioiden sekä apuvälineiden tarpeen suositukset ja laaditaan tarvittavat lausunnot. Kuntoutustyöryhmän jäsenenä fysioterapeutti osallistuu kuntoutussuunnitelmien laatimiseen ja asiantuntijana tiimeihin. Yhteistyötahoina ovat mm. keskussairaalat, terveyskeskukset, yksityiset terapeutit ja palvelun tuottajat sekä kunnan sosiaalipalvelut.

Fysioterapeuttimme työskentelevät asiakaslähtöisesti. Terapioiden toteutuksessa hyödynnetään kokemukseen perustuvaa osaamista mm. yhteisterapioissa ja -ryhmissä sekä osaamis- ja tukikeskuksen yhteyteen kehitettyjä kokemuksia tarjoavia toimintakohteita

Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet mm. NDT- ja ratsastusterapiaan, autismiin, psykofyysiseen fysioterapiaan sekä neurologiaan, ortopediaan ja geriatriaan. Lisäksi osaamis- ja tukikeskukseen Nenonpeltoon on hankittu monipuolinen apuvälinevalikoima. Nämä mahdollistavat monipuolisten terapiamuotojen käytön ja kehittämisen.

Fysioterapiaan sisältyy mm.

 • liikuntavammaisten kuntoutus
 • päivittäisten toimintojen harjoittelu
 • ratsastusterapia
 • allasterapia
 • fysikaaliset hoidot
 • motorinen rata
 • kuntosaliharjoittelu
 • liikuntaryhmät
 • erityisliikunta (mm. melonta, golf, luistelu)
 • apuvälineiden arviointi, sovitus ja hankinta
 • ergonomian ohjaus

Fysioterapian kunta- ja aluejako (pdf)

Yhteyshenkilöt

Hanna Andersson
Hanna Andersson
Fysioterapeutti
Puh. 050 389 9328
hanna.andersson@vaalijala.fi

Sanna-Mari Levänen
Sanna-Mari Levänen
Fysioterapeutti
Puh. 050 389 9207
sanna-mari.levanen@vaalijala.fi

Jari Rouhiainen
Jari Rouhiainen
Fysioterapeutti
Puh. 050 389 9282
jari.rouhiainen@vaalijala.fi

Taru Schulz
Taru Schulz
Fysioterapeutti, ratsastusterapeutti
Puh. 050 389 9283
taru.schulz@vaalijala.fi

Jenni Soininen
Jenni Soininen
Fysioterapeutti
Puh. 044 389 9626
jenni.soininen@vaalijala.fi

Taru Ylönen
Taru Ylönen
Fysioterapeutti
Puh. 044 389 9778
taru.ylonen@vaalijala.fi

Sirpa Öster
Sirpa Öster
Fysioterapeutti, NDT-terapeutti
Puh. 050 389 9327
sirpa.oster@vaalijala.fi