Tiedotteet

Vaalijalan Koronatorjunta-linjaukset ajalle 17.3. - 13.4.2020

Alla olevat linjaukset on sovittu johtoryhmän kokouksessa 15.3.2020 klo 16.00 - 17.15. Ne koskevat aikaa 17.3. - 13.4.2020.

Joka arkipäivä maanantaista alkaen pidetään klo 9.00 johtoryhmän ja esimiesten skype-palaveri, jossa käydään läpi ajankohtaiset Koronatorjunta-asiat.

Kaikki ryhmätapaamiset (yli 10 henkilöä) ovat kiellettyjä, koskee henkilöstöä ja asiakkaita. Myötätuulen henkilöstön täydennyskoulutukset perutaan.

Henkilöstön kotimaan matkailu tulee rajoittaa minimiin ja pyrkiä etäyhteyksien käyttöön.

Henkilöstön tulee välttää kaikenlaista ulkomaanmatkailua ja lomaa niihin ei myönnetä. Ulkomailta saapuvien tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon terveydentilansa arvioimista varten. Palkallista lomaa on saatavissa vain Kelan ohjeistuksia noudattaen karanteenitapauksissa.

Etätyön käyttö on sallittua ohjeiden mukaan ilman määräkiintiöitä toimisto- ja asiantuntijatyössä mikäli työtehtävät sen sallivat. Etätyöhakemukset on tehtävä. Työyksikköjen esimiesten tulee olla työpaikoilla johtamassa toimintaa.

Asumisyksiköihin ja kuntoutusyksiköihin astuu voimaan vierailukielto 17.3.2020 alkaen vierailut ovat sallittuja vain niistä erikseen sopien yksikköjen johdon kanssa. Toivomme läheisiltä ymmärrystä.

Palvelutiloissa tehdään vain turvallisuuden edellyttämät välttämättömät korjaustyöt.

Kaikkien tekemisen yksikköjen (työ- ja päivätoiminta ja toiminnallinen kuntoutus) ryhmätoiminta keskeytetään 17.3.2020 alkaen. Yksilöllistä toimintaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Vapautuva henkilöstö siirretään asumispalvelujen ja kuntoutuksen tueksi.

Sateenkaaren erityiskoulun opetustoiminta  jatkuu, mutta sinne on myös vierailukielto.

- Kotioppilaiden kirjat on lähetetty perjantaina koteihin (koteja tiedotettu asiasta)
- TET-harjoittelut keskeytetään
- Jatko-opintopaikkojen tutustumiset keskeytetään
- Koulu keskittyy käyttämään vain koulun tiloja (poikkeuksena ruokasali ja teknisen työn tilat)

Näitä linjauksia koskevia tarkempia soveltamisohjeita antavat sektorijohtajat ja henkilöstöpäällikkö.

Virallisia tiedotteita Koronatorjunta-asioissa antavat johtava lääkäri Juhani Keinonen, hygieniavastaava Minna Pessa ja kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen.

Terveisin

Ilkka Jokinen
kuntayhtymän johtaja

  • 16.03.2020