Tiedotteet

"Homma haltuun - toiveista työhön" -hanke aloittaa toimintansa

.
Vaalijala on saanut 26.10.2020 myönteisen päätöksen STM:n Työkykyohjelman hankkeeseen ”Homma haltuun – toiveista työhön” (ajalle 2021 - 2022) . 

Valtionavustushankkeet kehittävät ja ottavat käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamia (17 milj. €) hankkeita on yhteensä 22 kappaletta. Hankkeet tekevät tiivistä yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman, työllisyyden kuntakokeilujen, Kelan ja muiden sidosryhmien kanssa. 

https://stm.fi/-/osatyokykyisten-tyollistyminen-palvelujen-parantamiseen-17-miljoonan-euron-rahoitus

”Homma haltuun – Toiveista työhön”-hanke

Hanke aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa. Vaalijalan kuntayhtymän toteuttaman hankkeen alueena on Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnat ja pilottipaikkakuntina Varkaus, Pieksämäki, Juva ja Mikkeli. Hankkeeseen on tarkoituksena palkata hankekoordinaattori sekä pilottipaikkakunnille 3 projektityöntekijää. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat: alueiden työllisyyspalvelut ja ohjaamot, Kela, TE-palvelut, Essote, Kuntoutussäätiö, Kehitysvammaliitto, Mielenterveyden keskusliitto ja Vates-säätiö. Hankkeen kokonaisarvo on 475 000 € (omarahoitusosuus 20%). 

Hankkeessa otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Hankkeessa selvitetään osuuskuntatoiminnan, yritystoiminnan ja Job center -mallin vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia eri vammaisryhmille sekä pilotoidaan alihankintamallia. Tuetun työllistymisen menetelmät -toimenpidekokonaisuuteen kuuluvan Vaalijalan kuntayhtymän Homma haltuun -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja selkeyttää työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua, ottaa käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus ja arvioida sen toimeenpanoa, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmien osaamista. Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa lähtökohtana on työn nopea etsiminen avoimilta työmarkkinoilta. Vammaisia henkilöitä autetaan työhönvalmennuksen tukemana työn etsimisessä ja saamisessa sekä tarvittaessa työhön paluussa. Vammaisia henkilöitä on tavoitteena työllistää julkiselle sektorille sekä tukea yksityiselle sektorille työllistymisessä. Hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan palvelupolun vahvistamista. Tavoitteena on kehittää työhön sijoittumista edistävien toimien käytön lisäämistä sosiaalihuollossa yhdessä hankekumppaneiden kanssa. 

Tiedote pdf-muodossa

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Jenni Rytkönen
Puh. 040 352 8758

  • 27.10.2020