Farmaseutti

Farmaseutin tehtävään kuuluu turvallisen lääkehoidon toteuttaminen Vaalijalan kaikissa yksiköissä. Farmaseutti Meeri Kimonen vastaa sekä Nenonpellon että avopalveluiden yksiköiden lääkkeisiin liittyvistä asioista, esim. lääkeneuvonta, lääkehoitoprosessin kehittäminen, lääkehoitosuunnitelmat, lääkehoidon tarkistukset ja arviot asiakkaille, sekä henkilökunnan lääkelupiin liittyvät asiat. Farmaseutti osallistuu myös rokotusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Farmaseutti valmistelee rokotteita.

Nenonpoli, farmaseutti
Nenonpellontie 40 (postios.)
Kirkkopiha 21 (käyntios.)
76940 Nenonpelto

Yhteyshenkilöt

Meeri Kimonen

Farmaseutti

Puh. 050 389 9487

meeri.kimonen@etelasavonha.fi