Eranto

Aikuisten neuropsykiatrinen kuntoutusyksikkö

Eranto tarjoaa neuropsykiatrisia kuntoutuspalveluja henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia kuten ADHD, Asperger tai Tourette. Kuntoutusyksikössä toteutetaan erilaisia arviointi- ja tutkimusjaksoja sekä pidempikestoisia kuntoutusjaksoja kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Kuntoutusyksikön työskentelyn lähtökohta on neuropsykiatrinen kuntoutus ja valmennus. Kuntoutuksen perustan muodostaa kuntoutujan arki kuntoutusyksikössä. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntoutujan kommunikaatioon ja sen vahvistamiseen sekä keinoihin ympäristön ja toiminnan hallintaan strukturoinnin avulla. Lisäksi kuntoutujaa tuetaan muilla hänen tarvitsemillaan terapiapalveluilla ja tukimuodoilla kuten opiskelulla ja työtoiminnalla. Kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kuntoutujan ja hänen läheistensä ja lähityöntekijöiden kanssa. Kuntoutustyöhön osallistuu kuntoutusyksikön henkilöstön lisäksi Vaalijalan moniammatillinen työryhmä ja toiminnallisen kuntoutuksen henkilöstö.

Eranto toimii Vaalijalan kuntoutuskeskuksen alueella kuntoutusyksikköä varten kunnostetussa hissillisessä kiinteistössä. Jokaisella kuntoutujalla on käytössään oma yksiö. Lisäksi kuntoutujia varten on yhteisiä tiloja. Kuntoutusyksikön suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota esteettömyyteen ja turvallisuuteen.

Henkilöstö on koulutettu erityistä neuropsykiatrista ja terapeuttista tukea tarvitsevan aikuisen kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.

› Katso suurempi kartta

Yhteystiedot

Eranto
Nenonpellontie 40 (postios.)
Alatie 15 (käyntios.)
76940 Nenonpelto, puh. 015 783 1336

Pyry, puh. 050 389 9336
Piiru, puh. 050 389 9239
Kuura, puh. 050 389 9779
Tuisku, puh. 050 389 9355

Yhteyshenkilöt

Leena Huovinen
kuntoutuskoordinaattori
Puh. 044 389 9763
leena.huovinen@vaalijala.fi

Tiina Teittinen
kuntoutusyksikön johtaja
Puh. 044 389 9745
tiina.teittinen@vaalijala.fi