Eetun talo

Eetun talo on kodinomainen, viisipaikkainen yksikkö omakotitaloalueella. Eetun talo tarjoaa turvallisen ympäristön lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Kuntoutus perustuu vuorovaikutukselliseen hoitosuhteeseen ja tavoitteena on opetella sekä vahvistaa lapsen ja nuoren toimintamalleja, omatoimisuustaitoja sekä tukea lasta ja nuorta itsenäistymään. Kuntoutuksessa painottuu lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen yksilöllinen tukeminen siten, että heidän arkielämän ja sosiaaliset taitonsa lisääntyvät ja vahvistuvat. Yhteisökasvatus kuuluu yksikön työmenetelmiin.

Kuntoutuksessa huomioidaan lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeuden tukeminen, vahvistaminen ja omien valintojen mahdollistaminen. Kuntoutus on voimavaralähtöistä ja tavoitteena on tukea perheitä lapsen ja nuoren kasvatuksessa. Eetun talolla on omahoitajatiimit, jotka suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat yksilöllisesti kuntoutusta yhdessä lapsen ja nuoren, hänen perheensä ja verkostonsa sekä moniammatillisen työryhmän kanssa.

Eetun talolla eletään kodinomaista arkea, johon kuuluu mm. ruuanlaittoa, siivousta ja pyykkihuoltoa harrastuksia unohtamatta. Eetun talolla käydään retkillä, osallistutaan eri tapahtumiin sekä asioidaan viikoittain kaupassa. Lapsella ja nuorella on tarvittaessa henkilökohtainen avustaja koulunkäynnin tukena sekä auttamassa ja ohjaamassa arjen toiminnoissa. Eetun talon lapset ja nuoret suorittavat oppivelvollisuuttaan Sateenkaaren erityiskoulussa.

Kuvia / Kompassi ja Eetun talo