Dokumenttipankki

Vaalijala-lehti ja vuosikertomus

Vaalijala-lehti 2/2018

Vaalijala-lehti 1/2018

Vaalijala-lehti 2/2017

Vaalijala-lehti 1/2017

Vaalijalan vuosikertomus 2017

Vaalijalan vuosikertomus 2016

Vaalijalan logot

Vaalijalan tunnus (CMYK / painotiedostot)

Vaalijalan tunnus (RGB / www ja toimisto-ohjelmat)

Savoset Luotsi-palvelut tunnus (CMYK / painotiedostot)

Savoset Luotsi-palvelut tunnus (RGB / www ja toimisto-ohjelmat)

Opinnäytteet, julkaisut ym.

Työkyky voimavarana

Näkemyksiä osatyökykyisten työelämäosallisuuden vahvistamiseen tulevaisuudessa
Tiina Lintunen
Opinnäytetyö, sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, monialainen kuntoutus
JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu, syyskuu 2018

› Linkki opinnäytteeseen

Lievästi kehitysvammaisille aikuisille suunnattu opas seksuaalisuudesta

Sanna Heinonen, Eveliina Olkkonen, Meiju Urpalainen
Opinnäytetyö, Sairaanhoitaja, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018

› Linkki opinnäytteeseen

Kehitysvammaisten ja yhteistyöorganisaatioiden näkemys avotyötoiminnan nykytilanteesta

Kehittämistyö Mikkelin Savoset monipalvelukeskuksessa
Jukka Ripatti
Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018

› Linkki julkaisuun

Ruokavaliotietoutta kehitysvammaisille Savoset Mäntyharjuun

Melina Minkkinen
Opinnäytetyö, Hoitotyö, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018

› Linkki julkaisuun

Vertaistukitoiminta palveluasumisen toimintamallina - Kehitystyö Latukadun palveluasunnoilla

Sanna Oksanen-Vihervuori, Miia-Marika Nykänen
Opinnäytetyö, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi AMK, Diakonia-ammattikorkeakoulu, syksy 2018

› Linkki julkaisuun

Omaohjaaja asukkaan elämän tukena Haaparinteen palvelukodissa

Henna Kosonen, Raija Martikainen
Opinnäytetyö, Sosiaaliala, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Huhtikuu 2017

› Linkki julkaisuun

Asiakastoiveet kuulluksi kehitysvammaisten työtoiminnassa - Kehittämistyö Monipalvelukeskus Savoset Mikkelissä

Ada Puranen
Opinnäytetyö, Sosiaaliala, XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018

› Linkki julkaisuun

Päivätoiminnan asiakaskokemus Mäntyharjun Savosetissa

Tuija Kokkonen
Opinnäytetyö, Ammattikorkeakoulututkinto matkailu-, ravitsemus- ja talousala, Savonia, 2017

› Linkki julkaisuun

Kenellä on oikeus päättää? - Itsemääräämisoikeus kehitysvammaisten erityishuollossa lainsäädännön näkökulmasta

Tiina Kinnunen
Pro gradu-tutkielma, Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, syksy 2016

› Linkki julkaisuun

Sateenkaaren erityiskoulu erityistä tukea tarvtsevan lapsen kouluna

Maarit Rantakurtakko,
Pro gradu -tutkielma, Sosiaalihallintotiede, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kevät 2017

› Linkki julkaisuun

Kokemuksellista taidetietä kulkemassa

Liisa Kauppinen, Irina Leino & Kirsti Kauppinen (toim.), 2016
Diak Puheenvuoro 1

› Linkki julkaisuun

Kuntoutusohjaajan tehtävänkuva erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutusprosessissa

Kuntoutusohjaaja Anna Kaisa Tamminen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö joulukuu 2015, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma

› Linkki opinnäytteeseen

Vaalijalan kuntoutuskeskuksen Nenonpolin moniammatillisen tiimityön kehittäminen

Nenonpolin sairaanhoitaja, sairaanhoitaja YAMK Helena Nikkonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu opinnäytetyö 10.12.2014, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

› Linkki opinnäytteeseen

Esimerkin voimalla parempaan työhyvinvointiin: Työhyvinvointitutkimus Vaalijalan kuntayhtymässä

imo-ohjaaja, sosionomi YAMK Jaana Kohvakka
Savonia-ammattikorkeakoulu opinnäytetyö 9.12.2014, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

› Linkki opinnäytteeseen

Palvelukotien pohjapiirustukset

Mäkirinteen pohjapiirustus

Oravin pohjapiirustus

Pisan pohjapiirustus (päärakennus)

Pisan pohjapiirustus (asuinrakennus)

Puulan pohjapiirustus

Muurinkosken pohjapiirustus

Lukkarin pohjapiirustus (asuinrakennus)

Lukkarin pohjapiirustus (päärakennus)

Koivulan pohjapiirustus

Kihmulan pohjapiirustus

Kahvimyllyn pohjapiirustus

Harjun pohjapiirustus

Toimipisteiden omat esitteet

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

Ankkurin esite

Avaimen esite

Jollan esite

Kaislan vierashuoneen esite

Koivun esite

Kompassin esite

Luotaimen esite

Nurmelan esite

Reimarin esite

Saaren esite

Sarastuksen esite

Sataman esite

Sateenkaaren esite

Sillan esite

Simpukan esite

Ajo-ohjeet ja kartat

Ajo-ohje Vaalijalaan

Vaalijalan aluekartta

Julkiset dokumentit

Perussopimus

Hallintosääntö

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

Talousarvio 2019 ja talous-/toimintasuunnitelma 2020-2021

Palveluista perittävät maksut

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Julkiset dokumentit

Perussopimus

Hallintosääntö

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

Talousarvio 2019 ja talous-/toimintasuunnitelma 2020-2021

Palveluista perittävät maksut