Dokumenttipankki

Vaalijala-lehti ja vuosikertomus

Vaalijala-lehti 1/2018

Vaalijala-lehti 2/2017

Vaalijala-lehti 1/2017

Vaalijalan vuosikertomus 2017

Vaalijalan vuosikertomus 2016

Vaalijalan logot

Vaalilajan tunnus (CMYK / painotiedostot)

Vaalijala tunnus (RGB / www ja toimisto-ohjelmat)

Savoset Luotsi-palvelut tunnus (CMYK / painotiedostot)

Savoset Luotsi-palvelut tunnus (RGB / www ja toimisto-ohjelmat)

Opinnäytteet, julkaisut ym.

Kenellä on oikeus päättää? - Itsemääräämisoikeus kehitysvammaisten erityishuollossa lainsäädännön näkökulmasta

Tiina Kinnunen
Pro gradu-tutkielma, Sosiaalityö, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto, syksy 2016

› Linkki julkaisuun

Sateenkaaren erityiskoulu erityistä tukea tarvtsevan lapsen kouluna

Maarit Rantakurtakko,
Pro gradu -tutkielma, Sosiaalihallintotiede, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kevät 2017

› Linkki julkaisuun

Kokemuksellista taidetietä kulkemassa

Liisa Kauppinen, Irina Leino & Kirsti Kauppinen (toim.), 2016
Diak Puheenvuoro 1

› Linkki julkaisuun

Kuntoutusohjaajan tehtävänkuva erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutusprosessissa

Kuntoutusohjaaja Anna Kaisa Tamminen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö joulukuu 2015, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma

› Linkki opinnäytteeseen

Vaalijalan kuntoutuskeskuksen Nenonpolin moniammatillisen tiimityön kehittäminen

Nenonpolin sairaanhoitaja, sairaanhoitaja YAMK Helena Nikkonen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu opinnäytetyö 10.12.2014, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

› Linkki opinnäytteeseen

Esimerkin voimalla parempaan työhyvinvointiin: Työhyvinvointitutkimus Vaalijalan kuntayhtymässä

imo-ohjaaja, sosionomi YAMK Jaana Kohvakka
Savonia-ammattikorkeakoulu opinnäytetyö 9.12.2014, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

› Linkki opinnäytteeseen

To approach or to avoid? : emotional picture viewing effects on reflexive responses in humans

psykologi, PsT Suvi Karla
Jyväskylän yliopisto väitöskirja 14.3.2015 Yhteiskunnallinen tiedekunta, Psykologian laitos

› Linkki opinnäytteeseen

Palvelukotien pohjapiirustukset

Mäkirinteen pohjapiirustus

Oravin pohjapiirustus

Pisan pohjapiirustus (päärakennus)

Pisan pohjapiirustus (asuinrakennus)

Puulan pohjapiirustus

Muurinkosken pohjapiirustus

Lukkarin pohjapiirustus (asuinrakennus)

Lukkarin pohjapiirustus (päärakennus)

Koivulan pohjapiirustus

Kihmulan pohjapiirustus

Kahvimyllyn pohjapiirustus

Harjun pohjapiirustus

Toimipisteiden omat esitteet

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus

Ankkurin esite

Avaimen esite

Kaislan vierashuoneen esite

Koivun esite

Kompassin esite

Luotaimen esite

Neliapilan esite

Nurmelan esite

Reimarin esite

Saaren esite

Sarastuksen esite

Sataman esite

Sateenkaaren esite

Sillan esite

Simpukan esite

Ajo-ohjeet ja kartat

Ajo-ohje Vaalijalaan

Vaalijalan aluekartta

Julkiset dokumentit

Perussopimus

Hallintosääntö

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

Palveluista perittävät maksut

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Projektit ja hankkeet

Savon selkeäkielinen lopputiedote

Savon lopputiedote

Osahankkeen loppuraportti

Palveluohjausopas

"Jag känner att jag får vara med" - I riktning mot delaktighet och ett självständigt liv

"Koen itse olevani tekijä" - Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Terapeuttinen toimintaryhmä -pilotti, loppuraportti

Terapeuttinen toimintaryhmä -pilotti, opasvihko

Palveluiden hankinnan periaatteet vammaispalveluissa -posteri

Palvelujen tarvitsijana ja käyttäjänä Suomessa

Vammaisten henkilöiden muutos- ja kriisitilanteiden palveluprosessien kuvaaminen ja laatukriteerien luominen tilaaja-tuottajayhteistyöllä -raportti

Kehitysvammaisen kriisi- ja päivystysasiakkaan palveluprosessin laatukriteerit Savon vammaispalveluissa

Muuttoprosessi ja laatukriteerit

Ennakoivalla arvioinnilla onnistuneeseen muuttoon

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Materiaalia muuttajalle ja omaisille: Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea