Vaalijalan blogi

Osallistava ja osaava Suomi – kuuluu Antti Rinteen hallitusohjelman otsikko. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi on yksi hallitusohjelman strategisista kokonaisuuksista. Yksi tavoite on Osaamisesta turvaa työn murrokseen, jossa kehitetään yksilöiden erilaisten tarpeiden pohjalta uusia kustannustehokkaita palvelumuotoja. Olennaista on lisätä osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien ja maahanmuuttajien osallistumista työmarkkinoille.

Vaalijalan arvoissa mainitaan osaavuus ja vastuullisuus. Asiakas voi luottaa siihen, että palvelut ovat sisällöltään harkittuja, räätälöityjä ja niiden saatavuus on hyvä. Meillä kehitytään ja kehitetään. Avopalveluissa on käynnistynyt hiljattain monia uusia ja jo ennestään tuttuja palveluita, joilla vastataan nykytilanteen tarpeisiin. Viime vuonna kehitettiin ammatillisen kuntoutuksen ja nepsy-palveluita. Myös kaksivuotinen STM:n Savon OTE-kärkihanke päättyi ja syntyneitä sisältöjä on jalkautettu sekä juurrutettu Vaalijalan yksiköissä varsinkin osallisuuden näkökulmasta. Tänä vuonna Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa on ollut monenlaista yhteistyötä. Hiljattain käynnistyivät laaja-alaisen työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelut sekä työhönvalmennuspalvelut. Sen lisäksi Etelä-Savossa ESR-hanke Suunta yhdessä aloitti toiminnan ja kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli ja kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuus. Palvelukokonaisuus sisältää osallisuutta tukevaa toimintaa ja/tai työelämävalmiuksia edistävää toimintaa sekä yksilövalmennusta pidempikestoisesti palveluprosessin ajan.

Kaikissa palveluissa sisällöt koskettavat työllistymisen polkuja. Jokaisella meillä työelämän polku on erilainen, yksilöllinen. Sen vuoksi myös ratkaisut ja keinot tulevat olla yksilöllisiä, räätälöitävissä olevia. Tavoitteena on, että asiakas voi siirtyä joustavasti toiveiden, tavoitteiden ja voimavarojen mukaisesti osallisuutta ja työllistymistä edistävien toimintojen välillä tai näitä voidaan järjestää myös rinnakkain. Mielekäs ja toimiva kokonaisuus syntyy yhdessä tekemällä. Moniammatillisuutta ei pidä unohtaa, mutta osallisuuden korostaminen näkyy ajassa. Tämä on tärkeää huomioida ja muistaa ketä varten työtä tehdään – asiakasta varten. Tarvelähtöisyys saattaa unohtua, kun kehitetään ja luodaan uutta. Uusi ei aina ole hienoa ja ihmeellistä. Vanhassa on paljon hyvää, jonka päälle voidaan rakentaa uutta ja päivittää olemassa olevaa. Laadukkaat palvelut huomioivat asiakkaan ja kehittämisessä kuullaan asiakkaan ääntä. Osaamista unohtamatta, johon meneillään on useita koulutuksia yksiköiden kanssa yhteistyössä. Meillä Vaalijalassa työllistymistä edistävissä palveluissa kerätään asiakkailta palautetta ja tilastoidaan jatkopolkuja. Tuloksellisuus ja laatu syntyvät jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Jatketaan työtä ja sen rinnalla uusien palveluiden kehittämistä – yhdessä.

Jaa artikkeli

Lisää luettavaa