Autismikuntoutus

Autismikuntoutuksen tavoitteena on tarjota kaikenikäisille autismin kirjoon kuuluville henkilöille tutkimusta ja palvelunkartoitukseen johtavaa kuntoutussuunnittelua. Kuntoutussuunnitelman perusteella Vaalijala voi tarjota asiakkaan tarvitsemaa yksilöllisesti suunniteltua palvelupakettia, joka voi koostua omaan elinympäristöön annettavista palveluista tai osaamis- ja tukikeskuksen palveluja joko polikliinisesti tai oppilaskodeissa ja kuntoutusyksiköissä. Tavoitteena on tarjota kuntoutujalle mahdollisimman hyvä tuki, jotta hän selviytyisi elämässään omassa elinympäristössään.

Vaalijalan erityistä tukea tarvitsevien, autismin tai autismin kirjon kuntoutusprosessi muodostuu kotiin ja omaan elinympäristöön annettavasta tutkimuksesta, kuntoutuksesta, terapiasta, ohjauksesta ja valmennuksesta sekä moniammatillisesta verkostokuntoutustyöstä, kommunikointiohjauksesta sekä kuntoutusyksiköiden tarjoamasta kuntoutuksesta osaamis- ja tukikeskuksessa.

Kuntoutusohjaus kotiin ja omaan elinympäristöön

Autismikuntoutusohjaus on kuntoutusohjaajien ja muun henkilöstön tarjoamaa palvelua asiakkaiden omaan elinympäristöön liikkuvina palveluina. Kuntoutusohjaajat ja muut kuntoutukseen perehtyneet henkilöt, kuten neuropsykiatriset valmentajat, AAC-ohjaaja tai toimintaterapeutti voivat tulla sovitusti kotiin, päiväkotiin, kouluun tai muuhun päivittäiseen toimintoon tai työhön antamaan tukea arjen pulmatilanteisiin. Myös Sateenkaaren erityiskoulu voi sovitusti tulla antamaan tukea omalle paikkakunnalle ja tarjota autismiosaamistaan opetustyöhön. Perhetyö on yksi liikkuvien kuntoutuspalvelujen palvelumuoto.

Lasten ja nuorten autismikuntoutus

Lasten autismin kirjon tutkimusta, kuntoutusta ja valmennusta voi saada lasten oppilaskodeissa, joita ovat Ankkuri, Kompassi ja Simpukka. Kuntoutus, tutkimus ja tilanteen kartoitus voi olla lyhytaikaisia tutkimusjaksoja, pidempiaikaista kuntoutusta ja intervallimuotoista kuntoutusta, valmennusta ja terapiaa.

Nuorten autismikuntoutusta voi saada nuorten oppilaskodeissa, kuten Avain, Luotain ja Koivu, jossa kuntoutus voi olla tutkimusjaksoja, tilanteen kartoitusta, lyhyt- tai pitkäaikaista kuntoutusta tai intervallikuntoutusta, terapiaa ja valmennusta.

Oppilaskodeissa peruskouluikäiset lapset ja nuoret käyvät Sateenkaaren erityiskoulua aivan lyhyimmilläkin jaksoilla. Peruskoulun päättyessä voi opetusta saada toisen asteen valmentavissa ryhmissä.

Aikuisten autismikuntoutus

Aikuisten autismikuntoutusta, tutkimusta, valmennusta ja terapiaa voi saada useimmissa aikuisten kuntoutusyksiköissä Vaalijalassa. Erityisesti Tammela, Neliapila ja Eranto ovat autismikuntoutuksen yksiköitä. Kuntoutuskeskus tarjoaa kuntoutujille valmentavaa opetusta tai itse kullekin kuntoutujalle räätälöityä ohjattua päiväaikaista toimintaa. Kuntoutuksessa on mukana arvioimassa, tukemassa ja valmentamassa moniammatillinen toiminnallisen kuntoutuksen tiimi.

Henkilöstö on koulutettu autismin ja autismin kirjon henkilöiden kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen.

Yhteydenotot: Vaalijalan sosiaalityöntekijöihin tai suoraan kuntoutusyksiköihin.

Yhteyshenkilöt

Martti Hakkarainen
Martti Hakkarainen
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 050 389 9247
martti.hakkarainen@vaalijala.fi

Nina Vonkkanen
Nina Vonkkanen
autismikuntoutusohjaaja
Puh. 050 389 9361
nina.vonkkanen@vaalijala.fi