Asumispalvelut

Vaalijalan asumispalveluja järjestetään Savon alueella 14 paikkakunnalla palvelukodeissa ja palveluasunnoissa sekä normaaleissa asunnoissa. Asuntoja kussakin palvelukodissa on yleensä 10-20 kappaletta ja ne jakautuvat kahteen tai kolmeen erilliseen ryhmäkotiin.

Palvelukodit ovat pääsääntöisesti yövalvottuja. Henkilöstömitoitus vaihtelee 0.5 -1.0 työntekijää yhtä asukasta kohden. Lisäksi on palkattu henkilökohtaisia lähiavustajia. Ohjaajien ammattitutkinnoissa yleisimpiä ovat lähihoitajan ja sosionomin tutkinnot. Mukana on myös sairaanhoitajia.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty omaohjaaja, jolla on erityisvastuu arjen asioiden sujumisesta. Lääkejakelusta vastaa koulutettu oma henkilöstö.

Perusterveydenhuollosta vastaavat paikkakuntien terveyskeskukset. Kehitysvammaisuuteen liittyvä erityistietämys saadaan Vaalijalan poliklinikoilta Kuopiosta, Pieksämäeltä ja Mikkelistä.

Uusimmissa palvelukodeissa asunnot ovat kooltaan n. 25 m2 käsittäen oman vessan ja kylpyhuoneen. Vanhemmissa yksiköissä on käytössä vielä kahden hengen soluasuntoja.

Asukkaat ovat vuokrasuhteessa ja saavat normaalit Kelan etuudet. Ylläpidosta maksetaan todellisen käytön mukaan.

Vapaat asunnot

Kahvimyllyn palvelukodissa Suonenjoella

on vapaana yksi asunto.
> Lisätietoja: palvelukodin johtaja Antti Kervinen, puh. 050 389 9472
> Kahvimyllyn palvelukoti