Asumispalvelut

Vaalijalan asumispalveluja järjestetään Savon alueella 14 paikkakunnalla palvelukodeissa ja palveluasunnoissa sekä normaaleissa asunnoissa. Asuntoja kussakin palvelukodissa on yleensä 10-20 kappaletta ja ne jakautuvat kahteen tai kolmeen erilliseen ryhmäkotiin. Asuntoja on myös kerrostalo- ja rivitalo muotoisesti järjestettyinä.

Palvelukodit ovat pääsääntöisesti yövalvottuja. Henkilöstömitoitus vaihtelee 0.5 -1.0 työntekijää yhtä asiakasta kohden. Lisäksi on palkattu henkilökohtaisia lähiavustajia. Ohjaajien ammattitutkinnoissa yleisimpiä ovat lähihoitajan ja sosionomin tutkinnot. Mukana on myös sairaanhoitajia.

Jokaiselle asiakkaalle on nimetty omaohjaaja, jolla on erityisvastuu arjen asioiden sujumisesta. Lääkejakelusta vastaa koulutettu oma henkilöstö.

Perusterveydenhuollosta vastaavat paikkakuntien terveyskeskukset. Kehitysvammaisuuteen liittyvä erityistietämys saadaan Vaalijalan poliklinikoilta Kuopiosta, Pieksämäeltä ja  Mikkelistä.

Asumispalveluissa noudatetaan yksilöllisen tuen laatukriteereitä (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta). Asumispalvelut suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeista ja toiveista käsin. Jokaisella asiakkaalla on tunnistettu omat tavoitteet asumispalvelulle ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Asiakkaat saavat tukea omaan elämään liittyvien päätösten tekemiseen, oman asumispalvelun suunnitteluun ja kehittämiseen osallistumiseen sekä itsemääräämisoikeuden toteutumiseen omassa elämässä. Asumispalvelussa toteutuu kunnioittava kohtelu. Asiakkaat saavat apua ja tukea lähiyhteisön ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.

Uusimmissa palvelukodeissa asunnot ovat kooltaan n. 25 m2 käsittäen oman vessan ja kylpyhuoneen. Vanhemmissa yksiköissä on käytössä vielä kahden hengen soluasuntoja.

Asiakkaat ovat vuokrasuhteessa ja saavat normaalit Kelan etuudet. Ylläpidosta maksetaan todellisen käytön mukaan.

Vapaat asunnot

(osiota päivitetään kuukausittain vapaiden paikkojen mukaan)

Haaparinteen palvelukodissa Mikkelissä
on vapaana yksi asunto.
> Lisätietoja: monipalvelukeskuksen johtaja Marita Makkonen, puh. 044 389 9893
> Haaparinteen palvelukoti

Pihlajarinteen palvelukodissa Pieksämäellä
on vapaana yksi asunto
> Lisätietoja: palvelukodin johtaja Anne Kontro, puh. 044 389 9625
> Pihlajarinteen palvelukoti