Aistitupa

Aistikas – multisensorinen eli aistein koettava kuntoutus

Ajankohtaista

Aistitupa on kaunis, esteetön ja eri aistien avulla koettava eli multisensorinen tila. Aistituvalla saa eri aistien kautta miellyttäviä kokemuksia ja elämyksiä.

Aistituvalla voi osallistua päiväaikaiseen toimintaan sekä aisti- ja rentoutustoimintaan. Ympäristö auttaa myös sulkemaan pois aisteja kuormittavia asioita, kuten esimerkiksi häiritsevän melun ja hälyn, kirkkaat valot ja värit sekä liikkeen.

Virikkeitä eri aisteille

Aistituvalla tarjotaan virikkeitä aisteille. Aistituvan aisti- ja rentoutustoiminnan tarkoitus on auttaa uusien asioiden omaksumisessa, tunteiden vahvistamisessa, luovuudessa, rohkaistumisessa, mielikuvituksessa sekä kiireen ja paineen tunteen vähentämisessä. Toiminta vahvistaa asiakkaan oman elämän osallisuutta ja hyvinvointia.

Aistituvan toiminta on suunnattu kaikille erityistä tukea tarvitseville asiakkaille, mutta se sopii myös muille yksilöllisestä toiminnasta hyötyville asiakkaille.

Toiminnan tavoitteet

Aistituvan toiminnassa on keskeistä asiakkaan
• osallisuus
• oman mielipiteen kuuleminen
• läsnäolo
• rentoutuminen
• aktivoiminen
• luovuus
• itsensä ilmaiseminen
• turvallisuuden tunteen lisääminen

Aistituvalla kuntoutuksen keskiössä on asiakas itse. Tavoitteena on asiakkaan omien vahvuuksien, toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen hänen omassa arjessa. Tavoitteet laaditaan yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa asiakaslähtöisesti.

Asiakas saa eri aistien kautta miellyttäviä kokemuksia ja elämyksiä rikastuttamaan omaa elämää ja parantamaan elämänlaatua.

Asiakas on henkinen, tunteva ja fyysinen kokonaisuus. Rentoutuksessa tasapainotetaan ja vahvistetaan asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tärkeintä on ihmisen kohtaaminen niin, että hän kokee toisen ihmisen olevan aidosti läsnä. Aidon kohtaamisen kautta arki voi muuttua paremmaksi. Meistä jokainen tarvitsee kosketusta toisen ihmisen ja ympäristön kanssa.

Kuvia matkan varrelta

Menetelmät ja työtavat

Aistituvalla on käytössä eri menetelmiä ja työtapoja. Asiakas voi itse valita parhaiten sopivan tavan työskennellä tai rentoutua.

Asiakkaan läsnä oleva kohtaaminen
• vahvistava ja myönteinen kosketus sanoin ja elein
• läsnäoloa, läheisyyttä, kokemuksia ja elämyksiä
• voimauttava vuorovaikutus
• taktiilit, tukiviittomat, esinesymbolit ja haptiisit

Multisensorinen eli aistein koettava ympäristö
• aistit huomioivat, muunneltavat tilat
• valot ja äänet
• teemahuoneet
• aistivälineet ja tuoksut
• Rocking-keinutuoliterapia
• Akva Sense -patja
• aistipuutarha

Aisti – rentoutusmenetelmät
• kokonaisvaltainen rentoutusohjaus
• myönteiset kosketushoidot
• hyvinvointimenetelmät
• aisteja hellivät mielikuvatarinatuokiot ja elämykset

Videoita Aistikas -kuntoutuksesta

Yhteyshenkilöt

Ohjaaja 1, Aistitupa

Puh. 050 389 9289

Ohjaaja 2, Aistitupa

Puh. 050 389 9264

Ohjaaja 3, Aistitupa

Puh. 040 481 6085